top of page
TrænaUte.JPG

Generelle betingelser

Oppholdet på House by the Sea skal være så enkelt og trivelig som mulig, men et er alltid noe som står med liten skrift.

BETALING OG BOOKING: 

Ansvarlig bestiller må være myndig, over 18 år.
En bestilling via on-line booking, e-post, skriftlig eller muntlig er bindende for begge parter.
Bestillingen kan ikke regnes som fullført før den er blitt bekreftet av House by the Sea AS.
Reservasjoner er ikke omfattet av lov om Angrerettloven, jf. § 19, 2 ledd

Hele oppholdet skal være betalt for ankomst.

 

ANKOMST OG AVREISE: 

Innsjekk er fra kl. 15:00 ankomstdagen.
Utsjekk senest kl. 11:00 avreisedagen

Send oss gjerne melding med informasjon om hvilken ferge/hurtigbåt du kommer og skal reise med.

Vær oppmerksom på at hyttene ligger omtrent 600 meter fra kaia og at det ikke er noen taximuligheter på øya.

AVBESTILLING

Når du booker belastes du/faktureres 20 prosent depositum.
Ved avbestilling beholder vi depositumet. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med booking, betaling og tilbakebetaling. 
Ved endring/avbestilling senere enn 7 dager før ankomst, betales 50 prosent av oppholdets totalsum.
Ved endring/avbestilling senere enn 3 dager før ankomst eller uteblivelse, betales 100% av oppholdet.

Vær oppmerksom på at dette også gjelder dersom det oppstår problemer som følge av vær etc med reiseruta ut til Træna. Oppstår det forsinkelser, kanselleringer som følge av dette er vi behjelpelige med å finne gode, alternative løsninger.

 

SKADER:

Dersom det oppstår skader på innbo, løsøre etc i hyttene, setter vi stor pris på at du sier fra om dette så raskt som mulig. Skader ut over normal slitasje/bruk skal erstattes. Gjesten, eller den som står som garantist for rommet, er ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene. 
 
Vi sender ellers ut detaljert info om hyttene, brannsikkerhet etc i forkant av hvert besøk. 

bottom of page